28 November 2015

Jansa dog shows:

Date City Range Judge Result
22.09.2013 Zgierz National Hunting Zsuzsanna Vaczi-Balogh (H) exc., v1, CWC, Winner
13.07.2013 Warszawa International  Andrzej Brabletz (PL) exc., v1
9.06.2013 Lublin National Karolina Wójcik (PL) exc., v1, CAC, Winner, BOB, BOG-2
5.05.2013 Łódż International  Maria Bruska (PL) exc., v1, CAC, Winner, CACIB
24.03.2013 NDM National Marlena Jakubowska (PL) exc., v1, CAC
08.12.2012 NDM National Mirosław Olejnik (PL) exc., v1, CAC, Winner
27.05.2012 Gostynin National Wojciech Burski (PL) exc., v1
21.04.2012 Częstochowa National Hunting Mirosław Olejnik (PL) exc., v1, Junior Winner, JBOB
01.04.2012 NDM National Ina Małecka (PL) exc., v1, Junior Winner, JBOB
11.12.2011 NDM National Andrzej Brabletz (PL) very promissing, v.1, BOB Puppy, Best Puppy-3
19.11.2011 Kielce Dachshund Club Lenka Fariraislova (CZ) very promissing, v.1, BOB Club Puppy '11, Best Pupy-3
02.10.2011 NDM National Mirosław Olejnik (PL) very promissing, v.1, BOB Puppy
 

 

Jansa on shows

 


 

 

 

 

 

 

 

 

     

  1. pl
  2. en